Mars500 és HungaroMars

A HungaroMars-tól a Mars500-ig

A Mars-utazás ma még  tudományos fantasztikumnak tűnhet, de az európai és amerikai űrkutatási ügynökségek egyaránt elkötelezettek, hogy 15-20 éven belül embereket küldjenek a Marsra. Az addigra megoldandó problémák sorában, a technikai nehézségek mellett nem elhanyagolhatók a pszichológiai problémák. A problémák abból adódnak, hogy az utazás legkevesebb másfél évet vesz igénybe. Ezt az időt a legénység többnyire egy szűk űrhajóban összezárva tölti majd. A hosszú bezártság, egymásra utaltság, a családtól és barátoktól való elszigeteltség következtében könnyen kialakulhat például a depresszió vagy a társakkal szembeni agresszivitás. Minél korábban sikerül felismerni az ilyen problémákat, annál nagyobb eséllyel segíthet a megoldásban a földi mentálhigiénés szakembergárda.

A problémák felismerését és kezelési lehetőségét a földi analóg helyzetekben tanulmányozzák. Sok tanulsággal szolgálhat olyan, hosszú időre kis helyen összezárt és elszigetelt csoportok vizsgálata, mint a sarki kutatóállomások, tengeralattjárók vagy olajfúró tornyok személyzete. A ritkábban a majdani Mars utazás körülményeit pontosabban utánzó szimulációkra is sor kerül.

Képek: IBMP (http://mars500.imbp.ru/)

A 2010 nyarán kezdődő Mars500 kísérlet az eddigi leghosszabb szimuláció. A nemzetközi kooperációban folyó kísérlet bázisa a moszkvai IBMP (az Orosz Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Kutatóintézete). A 3 orosz, két európai (ESA) és egy kínai tagból álló legénység 520 napot tölt a világtól elzárva. A Mars utazáshoz hasonlóan az irányítókkal is csak korlátozott E-mail kapcsolatot tarthatnak.

Kutatócsoportunk a Szociálpszichológiai Osztályon László János vezetésével  működő Narratológiai Munkacsoporttal közösen a legénység és az irányítók közötti kommunikáció számítógépes pszichológiai tartalomelemzésével vesz részt a kísérletben. Munkánk az IBMP Vadim Gushin vezette pszichológus csoport feladataihoz kapcsolódik. Az oroszok évtizedek óta foglalkoznak az űrhajósok és földi irányítok kommunikációjának tartalomelemzésével. Ezt a hosszú évek során felgyűlt tapasztalatot szeretnénk egyesíteni az automatizált számítógépes elemzés objektivitásával és hatékonyságával.

Képek: MDRS / HungaroMars

A tartalomelemzés ilyen irányú alkalmazásának lehetőségét 2007-ben vetettük fel egy ESA találkozón, de az első próbára mégis egy hazai vállalkozás adta meg a lehetőséget. A HungarMars 2008 expedíció keretében hatfős magyar csapat utazott a Mars Society Utah állambeli szimulációs bázisára, hogy ott két hétig, mint az állomás első teljesen magyar legénysége teljesítsen szolgálatot. Kérésünkre az expedíció minden tagja naplót vezetett. A naplók tartalomelemzése alapján utólag feltérképeztük, hogyan alakult a csoport érzelmi állapota, a fizikai megpróbáltatások iránti tűrőképessége és csapatszelleme a misszió során.

Eredményeinket tavaly nyáron Moszkvában mutattuk be a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (IAA) Humans in Space konferenciáján (az erről szóló cikk hamarosan megjelenik az Acta Astronautica című folyóiratban). Itt ismerkedtünk meg Vadim Gushinnal, aki a Mars 500-nak otthont adó IBMP részéről az orosz pszichológiai megfigyeléseket irányítja. Vadim felfigyelt módszerünkre, és rendelkezésünkre bocsátotta éppen akkor zajló Mars 105 szimulációs kísérlet legénységének heti rendszerességgel írt orosz nyelvű beszámolóit. Elvégeztük a beszámolók számítógépes tartalomelemzését. Az eredmények ugyanazokat a trendeket mutatták, mint az orosz team saját szakértői módszerrel végzett elemzése, így elhatároztuk, hogy a Mars500 adatait már a mi módszerünkkel is elemezzük, így végre megvalósulhat eredeti elképzelésünk, hogy egy hosszú idejű szimuláció során folyamatos visszajelzést szolgáltassunk a misszió figyelésével megbízott pszichológus teamnek.

A kísérletek az Űrkutató Csoport és a Narratólógiai Kutatócsoport együttműködésével folynak:


Szakmai koordinátor: Ehmann Bea

 

A HungaroMars expedíció kiutazását és az orosz-magyar együttműködésben való részvételünket a Magyar Űrkutatási Iroda támogatása tette és teszi lehetővé.

     
tartalom